Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Hinderlys propdukttype

Hinderlys og markeringslys

Hinderlys, markeringslys eller obstruksjonslys for sikker navigasjon ved luftfarshinder. Hinderlysene egner seg godt både til høyspentmaster, fabrikkpiper, kringkastingstårn, vindmøller og annen høy infrastruktur. Vi representerer finske Obelux.

Obelux

Obelux designer, produserer og markedsfører ICAO- og FAA-godkjente hinderlys. De er kjente for høy kvalitet, pålitelige produkter og gunstig totalkostnad for kunden. Obelux er en av verdens eldste selskaper innen LED-bransjen og har sitt hovedkontor i Helsinki, Finland.

Nortelco er Obelux sin representant på det norske markedet. Vi leverer hinderlys, markeringslys obstruksjonslys eller navigasjonslys til kraftmaster/høyspentmaster, veiprosjekter med høye brospenn (brotårn), flyplasser inkludert rullebaner, kontrolltårn, kommunikasjonsmaster/antennetårn for kringkasting og telekom, vindmøller/vindmølleparker, kraner i byggebransjen, samt spesialprosjekter innen marine og offshore.

Obelux sine hinderlys og markeringslys for luftfartshinder er designet for å minimalisere lysspredning til omkringliggende infrastruktur ved sin spesielle linseoptikk. Konstruksjonen av lysene er gjort med spesielt fokus på ekstremvær og lang levetid. De har stor motstandsdyktighet mot inntrengning av saltvann, samt frostsprengning.

Lysene kan på en enkel måte integreres i overvåkningssystemer. De leveres i modeller med infrarødt lys (IR). Obelux sine lavintensitet, medium intensitet og høyintensitet hinderlys, markeringslys og obstruksjonslys innfrir luftfartsmyndighetenes krav til både dagflyvning og nattflyvning.