Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

RGS – for offshore og maritim

MCT Brattberg RGS er vår standard kabelgjennomføring og rørgjennomføring for branntetting offshore og maritim. Gjennomføringen sveising eller boltes til skott, vegger eller gulv. E-RGS gir i tillegg EMC-beskyttelse og RGS Ex er sertifisert for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

RGS-seriene er beregnet på bruk i offshore og maritim sektor – borerigger, boligkvarter, lastebøyer, oljeterminaler, supplybåter og generell skipsfart. MCT Brattberg RGS har alle godkjenninger: ABS, Veritas, DNV-GL, IEC, Lloyd's, NEMA og UL.

RGS-systemet består av en ramme, gummiblokker og en komprimeringsenhet. Rammen sveises eller boltes til en marin struktur og pakkes med gummiblokker som passer for hver kabeldimensjon og rørdimensjon. Komprimeringsenheten settes inn for å komprimere gummiblokkene mot kabler og rør for å få en forseglet tetning / branntetting og dermed brannsikker gjennomføring / branngjennomføring.

EMC-versjoner

E-RGS har EMC-beskyttelse og er i tillegg godkjent for G&B (Grounding and Bonding = jording og liming / sveising). EMC-gjennomføringene og komponentene gir samme tetting som standard MCT Brattberg-system, men med ekstra, innebygd beskyttelse mot elektromagnetisk puls (på grunn av lyn eller kjernefysisk eksplosjon) og interferens (EMI), elektronisk sabotasje (syntetisk EMP) og statisk elektrisitet.

Mot EMC (elektromagnetiske pulser) kreves et system som tåler både ytre og indre forstyrrelser, og som heller ikke forstyrrer andre systemer. MCT Brattberg har et spesielt E-MCT-system som beskytter mot den elektromagnetiske strålingens negative effekter. En kabel med skjerm av metalltråder eller strømpe, kan ta opp og avlede forstyrrende magnetfelt og derved beskytte følsomt utstyr mot uønskede pulser. Systemet bygger på et prinsipp der hver pakkbit inneholder et stålblekk, slik at hele gjennomføringen danner en komplett skjerm. Fordelene med denne løsningen er at den gir god demping mot høye frekvenser, og samtidig god kontakt over lang tid, samt at gjennomføringen blir tett og brannsikker på samme måte som en standard Brattberg er.

Ex-versjoner

RGS Ex har Ex-godkjenning / ATEX-sertifisering. Alle Ex-pakkbiter har grønn ATEX-stempling i enden. Kontakt oss for sertifikater.