Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Service og vedlikehold

Vennligst benytt vårt kombinerte service-/garanti-/skademeldingskjema før og sammen med innsendelse av service og reparasjoner.

Skjemaet inneholder et lite program for å gjøre det mulig å sende inn skjemaet direkte. Derfor å du akseptere sikkerhetsadvarselen som dukker opp i Excel for å kunne fylle ut feltene. Dette gjelder også om du vil sende det som vedlegg til epost.

Etter nedlasting og utfylling av skjemaet, vennligst send det til oss via knappen i skjemaet eller som vedlegg til epost. Legg også en papirkopi sammen med verktøyet (-ene) som trenger service eller reparasjon.