Kabelhåndteringsutstyr

I denne produktgruppen finner du verktøy for trekking / utrulling og lokalisering av høyspentkabler.

Vi leverer veltestede og solide produkter fra våre tyske og italienske leverandører innen kabeltrekkeutstyr og kabelhåndteringsutstyr; eksempelvis kabelutrullere, kabelruller, kabeltrinser, kantruller, hjørnetrinser, styretrinser, føringstrinser, løpetrinser, vinkeltrinser, kabelføringssystemer, kabelføringshylser, trommelstativer, trommelutstyr, rullestativ for kabeltromler (skinner) for industri og everk. I tillegg leverer vi sonder / prober for undersøkelse og lokalisering av nedgravde rør og kanaler i form av kabelsøkere, kabeldetektorer, sendesonder, inspeksjonssonder, lokaliseringssonder og rørkablibratorer.