Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn
Nyhet
8002602_3m_dynatel_2573XE_nortelco
8002602_3m_dynatel_2573XE_nortelco
Nyhet
8002602_3m_dynatel_2573XE_nortelco_02
8002602_3m_dynatel_2573XE_nortelco_02
Nyhet
8002607
8002607
Nyhet
8002609
8002609
Nyhet
8002611
8002611
Nyhet
8002613
8002613
Nyhet
8002614
8002614
Nyhet
8002615
8002615
Nyhet
8002620
8002620
Nyhet
8002622
8002622
Nyhet
8002623
8002623
Nyhet
8002624
8002624
Nyhet
8002625
8002625
Nyhet
8002626
8002626
Nyhet
8002630
8002630
Nyhet
80026xx_batteriholder
80026xx_batteriholder

3M Dynatel™ kabelsøkere / rørsøkere XE-serien

Finn kabler, rørledninger, jordfeil og nedgravde markører
3M Dynatel™ er markedsleder med solide, nøyaktige og brukervennlige kabelsøkere / kabelpåvisere. Dynatel™ er et komplett system for skadeforebygging, lokalisering, markering og kartlegging av viktige underjordiske kabelsystemer (elkraft, TV, internett) og rørsystemer (gass, fjernvarme, vann og avløp). I tillegg til selve søkerne leverer vi et bredt sortiment med elektroniske markører som graves ned sammen med de underjordiske installasjonene.
Produktnummer: 8002602
BESKRIVELSE

For demovideo se fanen DOKUMENTASJON til høyre.

Den nye XE-serien

Den nye 3M™ Dynatel™ XE-serien har større LCD-display, forbedret brukergrensesnitt og software, Bluetooth®-mottakere og GPS innebygget.

Kabellokalisering og rørlokalisering

3M Dynatel™ kabelsøkere / rørsøkere / jordfeilsøkere og markørsøkere danner sammen med de elektroniske markørene et komplett system for gjenfinning av infrastruktur som er nedgravd i bakken. Dette er presisjonsinstrumenter som hjelper til med å beskytte og gjenfinne det du har gravd ned i bakken uten å ødelegge det. Med 3M Dynatel™ produkter kan kabelgater- og rørgater lokaliseres og åpnes på en tryggere måte. Dybden som objektene ligger på, indikeres på søkerdisplayet. Søkerne kan brukes til å finne brudd på kabel/jordfeil og kan også tilkobles GPS-mottakere som gir en enda enklere kartlegging av nedgravd infrastruktur.

Dynatel™ søkeinstrumenter krever lite opplæring og er enkle å bruke. Digitale LCD-visninger og styring via trykknapper gjør enhetene lette å tyde for nøyaktig lokalisering.

Dynatel™ feilsøker, identifiserer og måler punkter på kabelskader der metallet har kontakt til jord via enleder eller kabelkappe. Den benytter 3M sin velutviklede feilsøkingsmetode med forsterket hastighet, følsomhet og støyavvisning. Multiantennedesignet gir høy ytelse og nøyaktighet.

3M EMS-markører (Electronic Marker System)

3M-markørene virker selv i nærheten av metallkanaler eller metallrør, metalliske ledere, gjerder, kraftlinjer med vekselstrøm og elektroniske markører for andre hjelpesystemer. Alle EMS-markører er fargekodede etter APWA-standarden for visuell gjenkjenning og hvert bruksområde har sin egen frekvens. EMS-signaler fra nedgravde markører identifiserer nøyaktig posisjon på kabler, skjøter, rør eller andre komponenter under bakken. Det finnes passive og aktive programmerbare markører til 6 forskjellige frekvenser. I Norge benyttes markørene med frekvensene for tele, kabel-TV og GP (everk).

Med våre fullradiusmarkører, mellomradiusmarkører, ballmarkører og overflatenære markører, dekker vi et hvert behov. Markørene er passive antenner og har ingen innvendig strømkilde som kan svikte. Det vanntette skallet av polyetylen er ugjennomtrengelig for mineraler, kjemikalier og påvirkes ikke av temperatursvingninger i jorden.

3M iD-markører er utformet ikke bare for å gi en nøyaktig, bekvem, langtidsvarende markeringsmetode for nedgravde objekter, de kan også programmeres til å inkludere kundespesifikk informasjon som f.eks. anleggsdata, utstyrstype, materialtype og størrelse, plasseringsdato og andre viktige detaljer.

Lagerførte reservedeler og fabrikkservice

Nortelco lagerfører reservedeler og tilleggsutstyr til 3M Dynatel™ kablesøkere / søkesystemer. Dette inkluderer blant annet koplingsklør og koplingskabler. Ved behov for service, sender vi søkerne til 3M sin offisielle servicepartner.

SPESIFIKASJONER
Kabel- og rørsøker
8002600, 2550XE C12 12W, klips for direkte tilkobling, 3" Dyna-Coupler klo, oppladbart batteri, lightertilkobling, bæreveske.
Kabel-, rør-, jordfeil- og markørsøker
8002602, 2573XE-ID C12 12W, klips for direkte tilkobling, 3" Dyna-Coupler klo, oppladbart batteri, lightertilkobling, GPS-tilkobling kan aktiveres, bæreveske
Markører
8002613, 1408-XR Ballmarkør GP fiolett passiv (1,5 meter) 66khz
8002609, 1428-XR/iD Ballmarkør GP fiolett m/ serienummer og RFID, programmerbar, (1,5 meter) 66khz
8002614, 1438-XR/iD Overflatemarkør, GP, aktiv, fiolett, RFID m/ serienummer (0,9 meter) 66khz
8002615, 1432 Overflatemarkør, Tele, oransje, 101.4kHz
Øvrige utstyr
8002620 3001 Dynacoupler induktiv klo 3” (1020)
8002620 3001 Dynacoupler induktiv klo 3” (1020)
8002622 1196 Dynacoupler induktiv klo 6”
8002623 3014 Jordkontaktramme/A-ramme
8002624 1036 Koblingskabel (9011)
8002625 1037 Direktetilkoblingskabel små klemmer (9012)
8002626 1046 Kabel til jordramme/A-ramme (9026)
8002628 Bæreveske for Dynatel kabelsøker
8002630 2876 Direktetilkoblingskabel store klemmer
DOKUMENTASJON