Video, TV & Broadcast

Nortelco Electronics erbjuder test av ljud och bild i hela försörjningskedjan, från kameran till slutanvändaren. Med övergången till den digital video världen har det blivit nödvändigt med en ny typ av test&mät utrustning, nämligen utrustning som kan mäta och diagnostisera den nya, snabbare och komplexare formen av videosignaler.

 

Link til leverandørens hemsida Klikk her