WLCOM – Online Scale™ programvare

Programvare utviklet for asfalt, pukk, grus, avfall og gjenvinning.

WLCOM Online Scale™ er utviklet i over 20 år og tilbyr en svært avansert, men brukervennlig løsning. En sentral del av Online Scale™ er å sikre god datafangst i alle ledd fra transaksjoner knyttet til bilvekter, hjullastervekter, båndvekter og andre instrumenter.