european_emc_regulations

Veiledning i EMC-standarder

Er din CE-merking up-to-date? Oppfyller dine ”gamle” produkter EMC-krav iht. nye eller reviderte standarder?
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

EMC standarder revideres kontinuerlig. Årsakene til dette kan være:

 • Det oppdages mangler i eksisterende standarder 
 • Kravene blir tydeligere for å øke likestillingen mellom produkter innen standarder 
 • El-miljøene for produktene endrer seg

CE-merking av et produkt viser at produktet oppfyller alle krav i relevante standarder. Hvert enkelt produkt skal oppfylle disse kravene fra det øyeblikk det tas i bruk eller slippes på markedet. Når en standard oppheves og en ny revisjon tas i bruk, skal fremdeles produktene som sendes ut på markedet etter en gitt dato, også oppfylle den nye/reviderte standardens krav. Å holde orden på dette krever at man fortløpende holder seg oppdatert, slik at man ligger i forkant av eventuelle endringer.

Har du et ”gammelt” produkt som fremdeles produseres og er usikker på om den oppfyller myndighetenes, markedets eller dine kunders EMC-krav? Det er ikke nødvendigvis slik at du trenger å gjennomføre alle EMC-tester på ditt gamle produkt for å oppfylle krav fra en ny eller revidert standard. Du kan få hjelp til å oppdatere EMC-tilstanden for aktuelle produkter på følgende måte:

 • Valg av standard - for ditt spesifikke produkt
 • Vurdering av utførte tester i forhold til nye eller reviderte standarder
 • Tolking av tilstanden, råd, hva må gjøres?
 • Oppsyn med samsvarserklæring

Mange nye produkt- og produktfamiliestandarder har kommet de senere årene, eller er blitt revidert. Finnes det en produktstandard for ditt produkt, skal den følges i stedet for en generisk standard.
Er du usikker på hvilke standarder som skal brukes for dine nye produkter?
Når et nytt produkt utvikles er det ingen automatikk i overføring av krav fra et gammelt produkt til et nytt. Nye produktegenskaper kan gjøre at det er nødvendig å modifisere kravsettingen og kanskje til og med valg av standarder. Det er også mulig at produktet vil bli brukt av andre og i helt nye miljøer og i andre markeder. Det er da sannsynlig at produktet vil bli utsatt for elektromagnetisk trussel som ikke er spesifisert i den opprinnelige EMC-standarden.
Tas det hensyn til dette fra starten av i produktutviklingen, kan man samordne de ulike kravene og effektivisere så vel utviklingen som verifisering av kravene. Vi kan hjelpe med en slik analyse: du kan få raske og klare svar på disse spørsmålene, slik at risikoer minskes i utviklingsarbeidet og eventuelle problemer unngås.
En slik analyse kan inneholde:  

 • Analyse av krav, både legale og kundespesifiserte  
 • Analyse av trusselbildet – hvordan er det egentlige el-miljøet og med hvilke risikoer  
 • Valg av standarder  
 • Nedbryting av krav i standarden(e) til relevant tekniske konstruksjon og test
SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON