Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Vann- og avløpsanlegg

Overordnet styring av vannverk og renseanlegg (VA-anlegg)

Braadland Automasjon har i mange år levert avanserte styringer til VA-anlegg (vannverk og renseanlegg), samt pumpestasjoner og trykkutjevningsstasjoner rundt om i Norge. Det er mye penger å spare for kommunene og vannverkseierne i forhold til dagen systemer som er funksjonelle, men ofte bygget på gammel tenking og elektronikk.

I dagens løsninger er flere systemer knyttet sammen i ett overordnet SCADA-system, som ofte styrer flere VA-anlegg på forskjellige steder i en kommune. Vi behersker kunnskapen på både PLS-siden og på SCADA/HMI-siden.

va_anlegg_02