Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

VA-prosjekter

Vi har gjennomført leveranser til en rekke kommuner. Se beskrivelse av et utvalg nedenfor.

Fakta

Prosjekttype: Automasjon/VA Prosessteknikk
Periode: 2011
Kunde: Nittedal kommune

Elementer i prosjektet: Prosjektering og programmering av Slattum kloakkrenseanlegg. Dokumentleveranser og Prosjektledelse PLS leveranse og styring med 10 stk. Schneider PLC. Over 500 TAG og fysiske I/O

Fakta

Prosjekttype: Automasjon/ VA Prosessteknikk
Periode: 2012
Kunde: Hurum kommune, Privat vannverk

Elementer i prosjektet: Prosjektering og programmering av Tofte og Filtvedt vannverk Dokumentleveranser og Prosjektledelse PLS leveranse og styring med Schneider PLC. Over 300 TAG og fysiske I/O

Fakta

Bred erfaring med både leveranser/prosjektering og service med PLS og SCADA mot følgende kunder og driftskontrollanlegg:

  • Oslo kommune VAV
  • Fredrikstad kommune VAV
  • Sarpsborg kommune VAV
  • Asker kommune VAV
  • Sørum kommune VAV
  • VEAS renseanlegg
  • Larvik/Vadheim/Kirkebygda vannverk med membranfiltrering


va_anlegg_kommuner