TruckMaster

Kjøretøyvekter med plattform og gruve i betong. Denne kan også leveres med kun komprimerte masser som såle under vekten.

TruckMaster hovedpunkter

 • Alle betongelementer i klasse B-50 med sertifi kat
 • Forsterket stålarmering for overbelastning
 • Valgfri kapasitet inntil 100 tonn
  − 20, 40 og 60 tonn mest vanlige kapasiteter
  − Nøyaktighet i Klasse III, justergodkjent
 • Lengder inntil 24 meter
  − 6 m, 9/10 m, 18 m og 24 m + tilpassede størrelser
 • Standard bredde 3 m, kun 51 cm høyde
 • Toppmonterte eller gruvemonterte utgaver
 • Temperaturområde fra -30 °C til +40 °C
 • Veieceller tilpasset behovet – fra enkle og billige til
  rustfrie av høy kvalitet
 • Software – for enkel eller avansert installasjon