Traksjonsladere

Høyeffektive ladesystemer for blybatterier for optimal lading, med opptil 25% reduserte strømutgifter samt forlenget batterilevetid

BENNING traksjonsladere er konstruert med tanke på optimal lading og optimal batterilevetid.

Siden det er batteriet som holder trucken i gang, fokuserer ofte brukeren bare på dette, og ikke på ladere. Laderen betraktes ofte kun som et fordyrende og nødvendig onde.

Feil valg av lader/lading av batteriet vil normalt ødelegge batteriet litt etter litt, eller noen ganger også svært raskt. Det er derfor svært viktig å ha klart for seg hvilke ytelser man ønsker seg av batteripakken, både nå og i framtiden. 

  • Skal batteriet tåle hard eller normal drift?
  • Har man lang eller kort ladetid til rådighet?
  • Arbeides det få timer pr. dag eller kjøres det døgnskift?

Disse spørsmålene bør være klarlagt før laderen kjøpes. Vi gir deg gjerne råd om valg av rett ladesystem!