weighbridges_thermal_printers

Termiske skrivere

Som alternativ til nettverkskrivere
BESKRIVELSE

Dedikert kvitteringsskriver der hvor dette er mer hensiktsmessig enn en nettverksskriver på et kontor. Enkel kommunikasjon og høy kvalitet.

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON