Tektronix AWG70000B

Ny Tektronix AWG70000B Serie arbitrære bølgeformgeneratorer

Ny Tektronix AWG70000B Serie arbitrære bølgeformgeneratorer støtter fullt ut avanserte applikasjoner innen telekommunikasjon, forskning, forsvar og andre avanserte applikasjoner som krever dynamisk endring av alternerende signalsekvenser. 

I komplekse testoppsett har utviklere og ingeniører behov for signaler og sekvenser som kan endres hurtig og sømløst. For å møte dette kravet kommer Tektronix nå med sin nye Streaming Waveform ID funksjonalitet I den nye oppgraderte versjonen av bølgeformgeneratorer og dobler bølgeformminnet til 32 GSamples. Den nye funksjonaliteten for AWG70000B gir vesentlige fordeler ved å erstatte en del nesten kaotiske testoppsett som markedet i dag bruker for å simulere endring i signaler og evaluere signalformater.

Streaming Waveform ID funksjonen gir brukeren umiddelbar tilgang til 16.383 sekvenssteg gjennom en direkte Ethernet grensesnitt. Med denne utvidede aksessen kan brukeren endre ulike scenarier svært hurtig for å gjenskape realistiske simuleringer med høyere nøyaktighet på kortere tid. I elektronisk forsvarsutstyr er det ofte behov for å generere lange komplekse strenger av kompliserte radarpulser for å enda bedre simulere realistiske hendelser.

 

For forskning innen trådløs kommunikasjon, kan utvikleren nå endre modulasjonstyper direkte for å simulere dopler radarer, bygge hindringer og andre forekomster for å forbedre OFDM signalers holdbarhet i realistisk distribusjon.

Den nye AWG70000B serien har også fått Microsoft Windows 10 operativsystem for å møte kravene til IT sikkerhet for instrumenter som benyttes i offentlig sammenheng og i IT avdelinger.

Tektronix AWG70000B serien opprettholder den sterke arven fra forgjengeren når det gjelder signalgjengivelse, hele 50 GS/s pnkthastighet,10-bit vertikal oppløsning og «spurious»-fritt dynamisk område (SFDR) til -80 dBc. Dette gjør også at man kan generere svært nøyaktige RF signaler med overbevisende kvalitet på de stimuli som benyttes I testsystemene.

Generatoren jobber med den avanserte SourceXpress PC-baserte programvaren for å forenkle og effektivisere utviklingen av testsignaler og styre flere generatorer. SourceXpress støttes av et innholdsrikt bibliotek av rutiner og signalering for RF, radar, høyhastighets seriell, optisk og andre applikasjoner.

Klikk her for å komme til produktsiden