TINE Meieriet Vest Ålesund

Prosjekttype: Automasjon/Prosessteknikk Område: Ålesund, Møre og Romsdal

Generell beskrivelse

Braadland Automasjon har stått som hovedleverandør og automasjonspartner for Tine Meieriet Vest Ålesund siden 1982. I denne perioden har det vært kontinuerlig prosjektering mot kunden mhp implementering av Omron PLS for styring/regulering samt SCADA kontroll av anlegget med Wonderware Intouch. Leveransene har inkludert levering av PLS- og grafikksystem for melkemottak, skummesal, UHT-avdeling og vaskestasjoner, samt prosjektledelse og dokumentleveranse, service og vedlikeholdsavtale.

Elementer i prosjektet

Dokumentleveranser og prosjektledelse
PLS-leveranse og styring med Omron PLC
Implementering mot Wonderware Intouch
Over 11 000 TAG og fysiske I/O