Systemintegrasjon

Som systemintegrator kan vi bidra med automatisering og tilpasning av alle dine automasjonssytemer til dine ønsker og på den måten kontrollere både HMI, PLS og sette opp sentral driftsovervåking for samtlige anlegg. Vi programmerer de aller fleste PLS-systemer og er behjelpelig med prosjektering der hvor dette er ønskelig.

Vi er dyktige på både IT-nettverk og industrielle nettverk som Profibus, Modbus og flere andre ethernet-baserte nettverk, enten det er i back-office-systemer og/eller i dine produksjonssystemer. Vi feilsøker og dokumenterer alle våre anlegg og bistår med idriftsetting sammen med dere som kunder.

Når vi leverer anlegg, vil vi stå for all konfigurering, igangkjøring og I/O-test, enten vi snakker om ventilstyringer eller andre typer ventiler i blandekar, blandetanker eller tappeanlegg. Vi har spesialisert oss innen matindustrien (prosessindustrien), men tar selvsagt også på oss oppdrag på både pakkeanlegg eller andre produksjonslinjer. Vi har levert større vaskeanlegg enten det er til prosesstyring eller vaskerianlegg. Vi er også oppdatert på IOT (Internet on Things) og kan også lage slike systemer for våre kunder.

Vi har erfaring fra mange leverandører som eksempel, Siemens, Omron, Mitsubishi, Beijer og Alan Bradly, og treffer vi på nye PLS’er tar vi også den utfordringen.