weighbridges_remote_displays

Storsifferdisplayer

Vektdisplayer for kjøretøyvekter
Nortelco har mange tiårs erfaring med storsifferdisplayer og produksjonsdisplayer. Vår hovedleverandør er London Electronics. De leverer solide, lyssterke og veltestede LED-diode displayer som tåler et tøft utemiljø.
BESKRIVELSE

Lyssterke og driftsikre LED-displayer med opptil 100 000 driftstimer. Vi dimensjonerer tallstørrelser etter det kundene ønsker.

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON