SourceMeter

Kombinasjonsinstrument for å mate spenning og måle strøm eller mate strøm og måle spenning. Alle enheter er fullt programmerbare og egner seg både til å anvende manuelt eller i større pc-basererte testsystemer.