Sonevannmålere

Registrer vanngjennomstrømming på steder hvor det ikke er strøm tilgjengelig. Sonevannmåler med automatisk avlesning og lagring av data som i sin enkelhet fungerer prikkfritt. Meget enkel rapportering via webserver.

Det høres flott ut? Og det er sant, vi kan nå registrere ”flow” og lagre disse dataene i en egen Web-Server hvor du i ettertid kan hente ned disse dataene (eller flere målere satt i system) for å finne ut hvor på en ledning det er lekkasje eller rett og slett registrere forbruk. Trending mot tidligere registrerte data får du også.

Ved hjelp av Krohne’s flowmåler og vår elektronikk har vi løst det som for mange har vært et stor ønske i lang tid, nemlig å registrere vanngjennomstrømming på steder hvor det ikke er strøm tilgjengelig. Vårt system gir 3-5 års levetid på batterier, avhengig av hvor ofte data ønskes registrert, og ved jevnlig service på utstyret vil ikke dette innebære noe stort problem.

Enkel, prisgunstig, utbyggbar fra 1 til så mange målere som det skulle være behov for. Egen innlogging og ”Private data” på Webserver med full tilgang til både utskrift og eksport.

Pumpestasjoner, vannverk vil også kunne kobles til dette systemet, slik at du sammen med sonevannmålere kan registrere all flow i vannledningene fra vannverket til sluttbruker. Lekkasjer kan alarmeres direkte til vakthavende, rapporter i forbindelse med kvalitetssjekk og oppgradering av nettet tas like enkelt ut på vannverksnivå, som på sonevannmålernivå. Styr vannverket fra kontoret, logg på direkte, se hva som er feil, rett opp feil og/eller feilsøk på anlegget uten å være tilstede selv.

HMI/Scada-system for ditt vannverk

Vi har meget stor og bred erfaring på styring av Vannverk, med de komplekse løsninger som dette representerer. Vi kan hjelpe deg å forenkle prosessen, gi tilgang på et nivå hvor styring plutselig er enkelt.