weighbridges_guide_rails_photo_cells

Sikkerhetsgjerder og fotoceller

Økt sikkerhet, riktig plassering
BESKRIVELSE

Alle våre vekter kan leveres med sikkerhets-barriers langs vekten for å hindre at vekten feilbelastes og/eller at kjøretøy kan kjøre av vekten og på den måten skade både kjøretøy og installasjon. Alle barriers vil være mulig å forlenge til ønsket lengde. Dette sammen med prefabrikkerte ramper gjør sikkerheten til et hovedfokus. Vi kan også levere fotocellekontroll av kjøretøyets plassering på vekten, det vil si om kjøretøyet er langt nok frem på vekten til at veieprosedyren kan starte.

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON