Service, garanti og support

Lokal produktservice, kalibrering og garantiavtaler

Våre leverandører tilbyr ulike opsjoner for service, produktstøtte, utvidet garanti og annet, som kommer i tillegg til vanlig fabrikkgaranti og kalibrering ved levering. Tilbudene varierer en del i type og innhold, men vil være en god sikkerhet for produktets varighet og kontinuitet i arbeidet hvis noe slutter å fungere.

I tillegg til leverandørenes avtaler, formidler vi gjerne service og vedlikehold til norske servicepartnere, som vi har god kontakt med.