Service, garanti og support

Lokal produktservice, kalibrering og garantiavtaler

Våre leverandører tilbyr ulike opsjoner for service, produktstøtte, utvidet garanti og annet, som kommer i tillegg til vanlig fabrikkgaranti og kalibrering ved levering. Tilbudene varierer en del i type og innhold, men vil være en god sikkerhet for produktets varighet og kontinuitet i arbeidet hvis noe slutter å fungere.

I tillegg til leverandørenes avtaler, formidler vi gjerne service og vedlikehold til norske servicepartnere, som vi har god kontakt med.

Nortelco Electronics AS har blitt Adeptor AS

Vi skiftet navn 1. januar 2022, men dine kontaktpersoner er de samme!
Endringen gjelder Elektronikk og Automasjon, se vår nye webside – www.adeptor.no

Elektro
vil fortsatt være Nortelco AS – www.nortelco.no