Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Sementbiler

Kunden transporterer en sementliknende blanding. Utfordringen er at denne blandingen har en del krav som må tilfredsstilles slik at massen holder den kvaliteten som er foreskrevet på en leveranse.

Problemstilling og kundeønsker

Kunden har flere biler som transporterer en sementliknende blanding som benyttes til avretting av større gulvflater og som toppdekke på de samme arealer. Utfordringen er at denne massen har en del krav som må tilfredsstilles slik at massen holder den kvaliteten som er foreskrevet på en leveranse. Det betyr at alle faktorer som ligger i løsningen i dag må videreføres.

Bilene er moderne, men påbygget er ofte flyttet fra gammel til ny bil, slik at dette ikke har samme modernitet som bilen. Vår utfordring er å lage en komplett løsning hvor vi kan erstatte gammelt Siemens-utstyr og programvaren som sitter i både PLS og HMI-paneler (betjeningspaneler).

Analyse

  1. Utlesing av eksisterende programvare fra PLS
  2. Konvertering av gammel programvare til lesbart format
  3. Utlesing av programvare i HMI-paneler, konvertering av program til lesbart format
  4. Finne erstatning for gamle HMI-paneler
  5. Finne erstatning for gammel PLS
  6. Sjekke konvertering av program, kan program benyttes eller må det lages på nytt
  7. Sjekke konvertering av HMI-program
  8. Sjekke alle eksterne signalgivere
    Temperatur, flow, turbin, vann osv.

Teknisk løsning og prosjektgjennomføring

PLS som var i bruk var en eldre Simenes 200-serie, programvaren var programmert i Step7 fra Siemens, noe som ga oss en uventet mulighet. En av våre leverandører, VIPA, har en PLS som er topp moderne og er i stand til å ta inn alle Siemens PLS-programmer helt eksakt slik de er i opprinnelig PLS. Vi valgte å prøve denne løsningen, noe som sparte kunden og oss for mange timer med programmering, vi trengte bare å gjøre korrekt oppsett i PLS, programvaren fungerte 100 % ved direkte overkopiering.

HMI-panelene som var benyttet var gamle og programmert med ikke-eksisterende programvare. Her måtte vi lage helt nytt program, noe som var kalkulert og ikke tok veldig lang tid. Deretter rigget vi dette som test på første bil, og det var ikke mange tilpasninger som skulle til før dette var 100 % operasjonelt, faktisk uten feil. Bil 1 har fungert i 12-15 måneder (2019). Neste bil er klargjort for montasje.

Totalt sett var prosjektering og programmering unnagjort på 3-4 uker, og mye arbeid ble spart ved å velge riktig utstyr som var kompatibelt med Siemens eldre PLS.