SAS, Scandinavian Airlines System

Prosjekttype: Automasjon/Prosessteknikk Område: OSL, Gardermoen

Generell beskrivelse

Braadland Automasjon har stått for levering av styresystem og automatisering for deicing anlegg for SAS på OSL Gardermoen siden 1998. Det er r. dags dato kontinuerlig prosjektering mot kunden mph implementering av Omron PLS for styring/regulering på tankanlegget inkludert HMI leveranser. Leveransen har inkludert levering av PLS system. Samt prosjektledelse og dokumentleveranse.

Elementer i prosjektet

Tankanlegg for produksjon av avisingsvæske for fly. Levering av automatiseringsanlegg for styring/overvåking av fylling, oppvarming og tapping av avisingsvæske. Overføring av data til overliggende system. Fordelinger for Elkraftdistribusjonen, levering av PLS‐anlegg for innhentinger av signaler fra energimålere. Overføring av data til overliggende system. PLS leveranse og styring med 4 stk. Omron PLS. Servicekontrakt for årlig gjennomgang av anlegg. Over 400 TAG og fysiske I/O.