Repeatere – 1 til 6 kanaler

Repeatere

Vi har repeatere av tradisjonell type med 2 kanaler. Disse brukes som "forsterkere" for å forlenge en PROFIBUS utover de lengder som installasjonsreglene tillater. Eller fordi du har mer enn 32 enheter tilkoblet bussen. Da må den splittes opp i flere segmenter, og det gjør du med en repeater. Vi har flere typer med forskjellige mål og egenskaper. Du bør forvente av en moderne PROFIBUS repeater at den gjenskaper korrekte flanketider på utgående signal (bit reshaping). Tidligere repeatere forsterket og gjenskapte korrekte spenningsnivåer men flankenes plassering i tid kunne forskyves av støy og dårlige forhold tidligere på bussen.

ProfiHub og multiRepeater

Mange steder ser vi fortsatt flere tradisjonelle repeatere som sitter ved siden av hverandre koblet sammen på en side og der de andre kanalene forsvinner i forskjellige retninger. Det er en måte å etablere en stjerne/tre struktur på. Dette er ikke lov på PROFIBUS uten å skille grenene fra hverandre elektrisk, så hver av grenene må begynne i en repeater. Du er fortsatt bundet til samme busshastighet på alle avgrenede segmenter. Og hver av repeaterene presenterer 1 belastning på stamsiden. Det blir også endel "kabelsalat" for å overholde regelen om minimum 1 meter PROFIBUS kabel mellom hver av dem.

Vi har forskjellige utførelser av flerkanals repeatere som er designet fra grunnen av til bruk som slike forgreningspunkter. De presenterer kun 1 enhetsbelastning på stamsiden og forgreningen skjer internt i enheten. Ettersom de er repeater er du bundet til samme hastighet på alle segmenter. Trenger du tilpasset hastighet på segmentene så trenger du en PROFIBUS switch.

Ettersom vi også jobber med feilsøking og tilstandskontroll av PROFIBUS anlegg vil vi anbefale at du sørger for å ha et serviceuttak på minst en av endene av hvert segment. Da kan vi koble inn på segmentet og se om vi finner reflekser støy eller andre uønskede signalverdier på segmentet. Dette må vi gjøre på hvert av segmentene, det er ikke godt nok å sjekke ett sted på bussen. Om du så har vært forutseende nok til å sørge for serviceuttak på alle segmenter så kan vi gjøre denne kontrollen mens trafikken går på bussen uten å forstyrre den. Og om dette uttaket står på en av endene av segmentet så kan vi i mange tilfelle måle avstanden til en feil om ikke alt er i orden. Vi slipper også å bruke tid på å lage midlertidige servicetilkoblinger, og servicebesøket kan gjøres raskere. Det samme gjelder selvfølgelig om det er eget mannskap som utfører kontroll eller feilsøking. Ved bruk av våre repeatere og hub løsninger er det selvfølgelig tatt hensyn til at du ønsker slike uttak.