Referanser, distribusjon og forsterker

Referanser for tid og frekvens, frekvensdistribusjon og forsterker