weighbridge_radio_modules_4G_router

Radiomodul eller 4G-router

God kommunikasjon uavhengig av plassering
Nortelco er spesialister på industriell kommunikasjon – PROFIBUS, PROFINET og industrielt Ethernet. Vi bistår kundene med valg av rett løsning og hjelper til med igangsettingen.
BESKRIVELSE

Der hvor det ikke er 4G-dekning eller dekning via lokalt nettverk, kan vi tilby et ”radiomodem” som forestår nødvendig kommunikasjon til der hvor data skal lagres. I de fl este tilfeller vil det være 4G eller internett tilgjengelig.

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON