RF / Mikrobølge test

Nortelco Electronics kan hjelpe selv med de mest komplekse RF utfordringer. Vi kan generere opptil 24 GS/s og 10-bits vertikal oppløsning, og vi kan med 100% sannsynlighet fange signaler som er tilstede i spekteret for mer enn 10,3 us.