pcb_boards

R5 Advanced EMC Design of PCBs, in English

På forespørsel
Kurset retter seg mot kretskortskonstruktører, og inkluderer både de som lager kortet og de som utformer layout (CAD-ere). Kurset er et påbygningskurs og det er en klar fordel å ha gjennomført basiskurset ”Grunnkurs i EMC”.
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

Duration: 2 days

Formålet med kurset er å gi en detaljert kunnskap om hvordan man utformer kretskort med gode nok EMC-egenskaper. Med utgangspunkt i alle mulige påvirkningsfeller et system kan gi på et kretskort, går vi gjennom de virkemidlene som vil gi et EMC- optimalisert kort. Begrensning av både emisjon og immunitet behandles.

Kursleder

Kursleder fra vår svenske samarbeidspartner EMC Services AB.
Alle kursledere har lang erfaring innen EMC, spesielt innen elektronikkonstruksjon, både på system- og komponentnivå, EMC-prosjekter og utdanning.

SPESIFIKASJONER
Kursets innhold
Introduksjon
Støysituasjoner
Begrep og definisjoner
Målsetning med EMC
Emisjonskilder og – mekanismer
Signalspektra
Typiske støykilder: lyn, ESD, magnetfelt, transienter og radiosendere
Koblingsmodeller og tiltak
Soneinndeling
Skjerming på kretskort
Kraft- og signalfiltrering
Overspenningsbeskyttelse
Signaloverføring, kabler og ledninger
Komponentvalg
Strømforsyning og avkobling på kretskort
Signalkvalitet
Transmisjonsledninger
Terminering
Mønsterkortsutforming og komponentplassering på kretskort
Oppbygging av flerlagskort
Praktisk eksempel / diskusjon
Oppsummering
DOKUMENTASJON