basic_training_in_emc

R4 EMC basic course, in English

På forespørsel
Kurset retter seg mot el- og elektronikkonstruktører. Det forutsettes grunnleggende el-kunnskaper
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

Duration: 3 days

Formålet med kurset er å gi kunnskap om hvordan elektroniske system konstrueres med gode nok EMC-egenskaper. Vi går gjennom hvordan støy oppstår innen elektronikken, hvordan man forebygger dette, samt hvordan emisjonen begrenses. Kurset gir en solid og grundig kunnskap innen EMC-teknikk for alle systemnivåer, fra kretskort til installasjoner.

Kursleder
Kursleder fra vår svenske samarbeidspartner EMC Services AB.
Alle kursledere har lang erfaring innen EMC, spesielt innen elektronikkonstruksjon, både på system- og komponentnivå, EMC-prosjekter og utdanning.

SPESIFIKASJONER
Kursets innhold
Introduksjon
Støysituasjoner
Begrep og definisjoner
Målsetning med EMC
Testmetoder og overordnede krav
Systematisk arbeidsform og planlegging
Soneinndeling
Emisjonskilder og – mekanismer
Typiske støykilder: lyn, ESD, magnetfelt, transienter og radiosendere
Koblingsmodeller og tiltak
Skjerming og kabelskjerming
Kraft- og signalfiltrering
Overspenningsbeskyttelse
Jord og jordsystemer
Signaloverføring, kabler og ledninger
Systemutforming
Praktisk eksempel / diskusjon
Oppsummering
DOKUMENTASJON