Pumpestasjoner og vaskestasjoner

Prosjektstyring av pumpestasjoner og vaskestasjoner

Ved hjelp av Krohne’s flowmåler og vår elektronikk har vi løst det som for mange har vært et stort ønske over lang tid. Pumpestasjoner, vannverk vil også kunne kobles til dette systemet, slik at du sammen med sonevannmålere kan registrere all flow i vannledningene fra Vannverket til sluttbruker. Styr vannverket fra kontoret, logg deg på direkte, se feilen, rett opp feilen, eller feilsøk anlegget uten å være tilstede selv. Systemet vårt gir 3-5 års levetid på batterier. Avhengig av hvor ofte data ønskes registrert. Og med jevnlig service.

Full kontroll på anleggene?

  • Alle industrielle anlegg bør med jevne mellomrom gjennomgås og kontrolleres for feil og mangler.
  • Vi påtar oss alle typer oppdrag innen automasjon, fra de små anleggene till store fabrikker og styringer.
  • Vår styrke er på industriell automatisering. Vi har levert flere anlegg som krever mye av både utstyr og programvare.

 

pumping_station_02