Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Prosjekteksempler

Vi presenterer her noen utvalgte prosjekter som er hentet fra våre oppdrag. Prosjektene inkluderer mange kjente problemstillinger innen ulike deler av norsk produksjonsindustri og prosessindustri.

Automasjonsavdelingen i Nortelco Electronics (tidl. Braadland Automasjon) har over 40 års erfaring som en konstruktiv problemløser for industrien. Våre fremste oppgaver er å bidra til en sikker, effektiv, kontinuerlig og mest mulig lønnsom drift for kundene gjennom å automatisere produksjonsprosessene.

Hvilken del av produksjonen bør automatiseres og på hvilken måte?

Dette må vi i fellesskap komme frem til med kunde og utførende part. Den sentrale oppgaven er god prosessforståelse for å finne en kostnadseffektiv og god teknisk løsning. Løsningen vi ender opp med er ofte er vesentlig enklere enn kundene på forhånd hadde forestilt seg. Vi presenterer problemstillinger, valg av tekniske løsninger og prosjektgjennomføring i kundeeksemplene nedenfor.