Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Prellplatevekter

Prellplateveikter – Fødevekter – Flow-vekter. Fri-flyt-veiing for veiing av pulver, granulat eller lignede i lukkede systemer.

I denne type veiing (også kalt coriolis-veiing) benytter sentrifugalkraften som medium for veiingen. Enkelt forklart faller produktet ned på en skrå plate i fri flyt, og platens vrimoment registreres av en veiecelle. Samme metode kan også benyttes i sentrifugeform, hvor produktet er i en sylinder som roterer og produktets motstandskraft registreres av en veiecelle (akselvridning). Disse vektene kan leveres med en høy nøyaktighet hvor en flyt opptil 600 tonn i timen kan operere med en nøyaktighet på 0.5%.

Metoden gjør at man er uavhengig av materialets tetthet og kornstørrelse. Disse benyttes for materialflyt spesielt ved pulverhåndtering og der hvor støv faren er stor. Typisk industri er smelteverksindustri, cementindustri og anlegg for produksjon av gjødselprodukter.