PROFIBUS/PROFINET feilsøking og kontroll

Nortelco Electronics (ved tidligere AD Elektronikk AS) er en ledende leverandør av industriell nettverksteknologi og driver godkjent kompetanse og opplæringssenter for PROFIBUS. Dette inkluderer kursvirksomhet, feilsøking, tilstandskontroll og verifisering av PROFINET-/PROFIBUS-nettverk.

Industrielle automatiseringsløsninger

Stadig flere industrianlegg tar i bruk automatiserings­løsninger som inkluderer digital kommunikasjon mellom maskiner. Som PROFIBUS kompetansesenter, godkjent av PROFIBUS og Profinet International, har AD Elektronikk AS inspisert mange PROFIBUS anlegg. En fellesnevner for de fleste av disse anleggene er uheldig installasjon og manglende forståelse for EMC jording.

Kommunikasjonen mellom komponenter på fabrikkgulvet eller i prosessanlegg blir stadig raskere og opererer derved med stadig høyere signalfrekvenser. Disse er langt høyere enn ved tradisjonell instrumentering med 4-20mA sløyfer eller smarte instrumenter med en klassisk RS232-linje for kommunikasjon. Det betyr at det er helt andre regler som gjelder for å oppnå en stabil installasjon enn de som gjelder for analoge signaler.

EMC problematikk

Mange feil i kommunikasjonen i anlegg kan spores tilbake til elektrisk støy. Det er viktig å ta hensyn til EMC allerede i konstruksjonsfasen. Eksempelvis blir mange styretavler bygget uten plass for EMC avkobling av kabler og kabelgater blir ikke dimensjonert for å separere kraftkabler fra signalkabler. Dette er synd for det er mye rimeligere å tilrettelegge i utgangspunktet enn å gjøre tilpasninger i etterkant.

Installasjon

Svært mange systemintegratorer og anleggseiere benytter lokale installatører til legging av kabler og montering av kontakter. Vi ser at mange av disse ikke kjenner til hva som er gode og mindre gode løsninger for å beskytte en kommunikasjonslinje mot støy. Anleggseiere ville være spart mange ergrelser om de forlangte dokumentasjon på kunnskaper om kobling av busskabel eller nettverkskabel i industriomgivelser før de slapp til installatørene. På større anlegg kunne det være på sin plass med noen timer informasjon før arbeidet ble påbegynt.

PROFIBUS feilsøking og tilstandskontroll – vi undersøker da blant annet:

 • Utført i.h.t. Kablingsregler.
 • Skjerm og jording.
 • Terminerings motstander.
 • Signal kvalitet og støyforhold.
 • Protokoll feil og uregelmessigheter.
 • Bussparametere.
 • Syklus tid og watchdog.
 • Faktisk I/U data (Vs. planlagt).
 • Strømforsyninger.
 • Strømforbruk pr. segment (PA).
 • Spenningsnivå pr. segment (PA).
 • Spenningsnivå på siste instrument (PA).