PROFIBUS switch

ProfiSwitch X5

Dette er et helt nytt konsept i PROFIBUS verden at en så enkel boks kan gi slike muligheter. Den kan sammenliknes med en switch i et Ethernet nettverk, der du kan ha forskjellige hastigheter på de forskjellige portene. Du skal bare stille inn ønsket hastighet på en velger som finnes for hver kanal. Så nå kan du kjøre høy hastighet mot de slaver hvor du ønsker det, og lavere hastighet mot slaver der du ikke har så høye krav til oppdateringstid. Det gir deg da muligheten til å bruke lengre segmenter til de sistnevnte. Eller om du har mye overføringsfeil til bestemte slaver så kan du skille disse ut på et segment med lavere hastighet for å gjøre overføringen mer robust. Dette er en mye brukt strategi som ikke alltid er mulig å gjennomføre dersom noen slaver på samme buss har krav til raske oppdateringer. Nå kan du skille dem i grupper basert på krav, og tilpasse hver av gruppene.

Du trenger ikke å konfigurere om PROFIBUS master for å utnytte en ProfiSwitch X5. Master vil ikke detektere at deler av bussen går med lavere hastighet da ProfiSwitch X5 svarer på vegne av de slavene som er på de avgrenede segmentene.

Dette er så nytt og banebrytende at vi ikke enkelt kan forklare alt med noen setninger på en webside. Men med vår PROFIBUS kompetanse kan vi hjelpe deg å finne ut om dette er en løsning på dine utfordringer, og hjelpe til å planlegge din infrastruktur for å få både ønsket hastighet og sikker dataoverføring. Kontakt oss for mer informasjon.

De av dere som har vært på våre kurs har lært at dataflyt og innhold er den samme på alle segmenter av en PROFIBUS. Det er IKKE tilfelle der dere setter inn en ProfiSwitch X5! Der vil det hvert av segmentene kunne se ut som om de har en egen master med kun de slaver som befinner seg på det segmentet.