profibus_installasjonsteknikk

PROFIBUS Installasjonsteknikk

Certified PROFIBUS Installer er et kurs i PROFIBUS installasjonsteknikk etter en standardmodell utarbeidet av PROFIBUS International.
BESKRIVELSE

Kurset er et intensivkurs over 2 dager med både teori og praktiske øvelser. Siste halve dag er avsatt til en test. Bestått test gir deltagerne et kompetansebevis som Certified PROFIBUS Installer.

PROFIBUS spiller en viktig rolle i automatiseringsanlegg, både i dag og i fremtiden. Gode kunnskaper om PROFIBUS teknologi er derfor viktig for korrekt og pålitelig installasjon og drift av anlegg. Å dokumentere slik kunnskap på et internasjonalt nivå kan være med på å skille bedriften fra andre som arbeider med denne teknologien.

Påmelding via epost

Last ned datablad

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON