profibus_installasjonsteknikk

PROFIBUS Installasjonsteknikk

Nortelco Electronics har fått ny webside

Nortelco Electronics AS ble Adeptor AS fra 1. januar 2022, men dine kontaktpersoner er de samme! Endringen gjelder områdene Elektronikk og Automasjon, og vi har fått ny webside.

Certified PROFIBUS Installer er et kurs i PROFIBUS installasjonsteknikk etter en standardmodell utarbeidet av PROFIBUS International.
BESKRIVELSE

Kurset er et intensivkurs over 2 dager med både teori og praktiske øvelser. Siste halve dag er avsatt til en test. Bestått test gir deltagerne et kompetansebevis som Certified PROFIBUS Installer.

PROFIBUS spiller en viktig rolle i automatiseringsanlegg, både i dag og i fremtiden. Gode kunnskaper om PROFIBUS teknologi er derfor viktig for korrekt og pålitelig installasjon og drift av anlegg. Å dokumentere slik kunnskap på et internasjonalt nivå kan være med på å skille bedriften fra andre som arbeider med denne teknologien.

Påmelding via epost

Last ned datablad

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON