profibus_feilsoking_og_vedlikehold

PROFIBUS Feilsøking og vedlikehold

Se kurskalender.

Nortelco Electronics har fått ny webside

Nortelco Electronics AS ble Adeptor AS fra 1. januar 2022, men dine kontaktpersoner er de samme! Endringen gjelder områdene Elektronikk og Automasjon, og vi har fått ny webside.

NOK 9 900,- (eks. mva.)

PROFIBUS Feilsøking og vedlikehold fokuserer på problemstillinger som kan oppstå under montering, igangkjøring og daglig tilsyn med PROFIBUS anlegg.
BESKRIVELSE

Tid, sted og generell info – se også Kurskalender.

Kurssted og varighet høsten 2020

Kurset er normalt over 3 dager. Vi vil nå justere til samling over 2 dager og egenstudium av noe teori på forhånd. Vi vil tilrettelegge med videopresentasjon som kan lastes ned og følges på eget tidspunkt og Teams-møte ca. 2-3 arbeidsdager før samling.

Vanlig kurssted

Nortelco, Johan Scharffenbergs vei 95, 0694 Oslo. På grunn av covid-19 flyttes kurs som normalt ville vært holdt i våre lokaler til et hotell i Oslo-området. For alle kursene er det vanskelig å booke hotell tidlig da det er usikkert hvilke som vil holde åpent. Derfor vil vi kommunisere eksakt informasjon til deltagere når datoen nærmer seg.

Kurset er et intensivkurs over 3 dager med både teori og praktiske øvelser.

Påmelding via epost

Last ned datablad

Om kurset

PROFIBUS spiller en viktig rolle i automatiseringsanlegg, både i dag og i fremtiden. Gode kunnskaper om PROFIBUS-teknologi er derfor viktig for korrekt og pålitelig installasjon og drift av anlegg.

Kurset er bygget opp på deler fra PROFIBUS Installasjonsteknikk utvidet med tema typisk for personell involvert i PROFIBUS feilsøking og vedlikehold.

PROFIBUS Installasjonsteknikk fokuserer på fysisk oppbygging av et anlegg. Typiske tema er plassering av kabel, rett jording osv. Det læres testing og feilsøking på kabel uten PROFIBUS-trafikk (statiske kabler).

I tillegg dekker kurset Feilsøking og Vedlikehold tilstandssjekk og feilsøking på et PROFIBUS-nettverk i full drift.

Kurset gir en oversikt over hvordan PROFIBUS konfigureres. Det blir ikke gått i detalj – detaljene hører hjemme i kurset PROFIBUS Systemteknikk.

I kurset bruker vi en av de mest moderne PROFIBUS-analysatorene med innebygget oscilloskop. Vi gir en innføring i hvordan vi bruker slike verktøy til å feilsøke og identifisere feil som ofte oppstår.

Vi har et lite nettverk som vil bli benyttet til praktiske øvelser. Husk at treningsstasjonene kan være koblet sammen.

Tilslutt skal dere være i stand til å raskt identifisere og utbedre feil samt gjennomføre en tilstandssjekk.

Tilbakemelding fra kunder

"Kan forresten legge til at det kurset kanskje er det beste og mest lærerike kurset jeg noen gang har deltatt på. Kurskompendiet vi fikk er også en gullgruve og blir månedlig brukt som oppslagsverk for detaljer vi ikke husker helt eksakt hvordan var."

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON