Overvåkningssystem

Med BENNING MCU 2500 overvåknings- og kontrollsystem får man svært pålitelig avbruddsfri strømforsyning og reduserte vedlikeholdskostnader. MCU 2500 er et brukervennlig og fleksibelt nettverkssystem som kan betjenes sentralt.

Mengden AC og DC kraftforsyningssystemer har økt svært mye de siste tiårene. For å opprettholde pålitelig backup-strøm og samtidig ha kontroll på vedlikeholdskostnadene, er man avhengig av et godt overvåknings- og kontrollsystem.

BENNINGs mikroprosessorbaserte overvåkings- og styringssystem MCU 2500 tilbyr en brukervennlig og fleksibel løsning for integrering av AC- og DC-systemer i et nettverksadministrasjonssystem. Et stort antall MCU 2500-systemer opererer allerede i telekommunikasjon og industrielle kraft systemer over hele verden. MCU 2500 sørger for lokal overvåking og styring av kraftanlegg via tastatur og LCD eller fjernbetjening via modem, Ethernet eller TCP/IP--/WEB-adapter.

MCU 2500 funksjoner

  • Fleksibelt og modulært overvåkings- og kontrollsystem for vekselstrøm (AC) og likestrømsløsninger (DC)
  • Frontpanel med grafisk display og tastatur for lokal drift, RS 232 grensesnitt for PC-tilkobling
  • Fjernovervåkning og kontroll via modem, Ethernet, WEB eller SNMP
  • Analysen av kritiske systemparametere og alarmhendelser gir rask og effektiv service og
  • vedlikehold
  • Lokal og ekstern batteridrift optimaliserer tilgjengelighet og levetid for systembatterier
  • Fri konfigurasjon av alarmreléer
  • Digitale innganger for overvåking av eksternt utstyr (air condition etc.)
  • Integrert datalogger lagrer opptil 131070 hendelser
  • Meldinger er dato og klokkeslett stemplet