Logistikkovervåking

Nortelco Scantron leverer både hardware og software til overvåkning og kontroll av produksjonlinjer og logistikkterminaler. Softwaren gjør sanntidsanalyser av vareflyten og gir tilbakemelding på eventuelle avvik.