Laserverktøy

Vi introduserer Flukes nye laservatre – robuste presisjonsverktøy for effektivt oppsett. Fluke leverer også laseravstandsmålere i kjent proffkvalitet.

Fluke laservatre

  • Raskere og mer nøyaktig vatring over lange avstander gjør oppsetting mer nøyaktig og reduserer behovet for omgjøringer.
  • Bruk laserverktøy fra Fluke til å installere veggkontakter, belysning, ledningsrør, maskineri m.m.
  • Robuste verktøy med rask stabilisering som opprettholder kalibreringsspesifikasjonene selv når de mistes i gulvet ved uhell.