Kurskalender

Foredragsholderne kan være både interne og eksterne avhengig av arrangement.

Korona/covid-19

Grunnet koronasituasjonen vil kursene høsten 2020 holdes i grupper med 5 deltakere. Vi setter en maks grense på 5 deltakere pr kurs for å ivareta god kvalitet på undervisningen og får å kunne gi alle deltakerne tilgang til separate training-kits. (Ved flere deltagere fra samme bedrift eller arbeidsgruppe som kan samarbeide ved training-kit kan antall deltagere økes.)

Vi følger retningslinjene fra helsemyndighetene. Ordinær kursvirksomhet gjenopptas så snart det er forsvarlig.

Kurs 2020 Dato Sted  
PROFIBUS Feilsøking og vedlikehold 20.–21. okt Stjørdal Info
PROFIBUS Feilsøking og vedlikehold 27.–28. okt Ålesund Info
PROFIBUS Feilsøking og vedlikehold 3.–4. nov Stavanger Info
PROFIBUS Feilsøking og vedlikehold 10.–11. nov Kristiansand Info
PROFIBUS Feilsøking og vedlikehold 17.–18. nov Oslo Info
PROFIBUS Felsökning och underhåll 24–25 nov Karlstad Info
PROFIBUS Felsökning och underhåll 26–27 nov Stenungssund Info
E3 Kretskortkonstruksjon for god EMC Kommer 2021 Oslo Info
PROFIBUS Systemteknikk
Kommer 2021 Oslo Info
PROFINET Design og Vedlikehold NYHET! Kommer 2021 Oslo  *B = Bedriftsinternt kurs. Ikke åpent for påmeldinger utenfra. Bedriftsinterne kurs på forespørsel.