Kurskalender

Foredragsholderne kan være både interne og eksterne avhengig av arrangement.

Korona/covid-19

Grunnet koronasituasjonen vil kursene i 2021 intil videre holdes i grupper med 5 deltakere. Vi setter en maks grense på 5 deltakere pr kurs for å ivareta god kvalitet på undervisningen og får å kunne gi alle deltakerne tilgang til separate training-kits. (Ved flere deltagere fra samme bedrift eller arbeidsgruppe som kan samarbeide ved training-kit kan antall deltagere økes).

Vi følger retningslinjene fra helsemyndighetene. Ordinær kursvirksomhet gjenopptas så snart det er forsvarlig.

Kurs 2021 Dato Sted  
Ikke fastsatt ennå. Venter på stabil smittesituasjon.      
Bedriftsinterne kurs er mulig. Ta kontakt.      
       
       
       
       
       
       
       
       *B = Bedriftsinternt kurs. Ikke åpent for påmeldinger utenfra. Bedriftsinterne kurs på forespørsel.