Kurs, opplæring og online demo

Vi arrangerer kurser, seminarer, webniarer og yter konsulenttjenester innenfor våre fokusområder

EMC-kurs

Tar for seg begreper og definisjoner, prosjektplanlegging, arbeidsmetoder, problemløsning, designtips, praktiske eksempler osv. Vi bruker eksterne forelesere med svært solid kompetanse på de spesifikke områdene.

EMC-rådgivning

Inkluderer støtte for de delene av designprosessen som kundene måtte ønske eller trenger støtte til. Disse områdene kan være for eksempel spesifikasjon, diagnostikk, metodikk og EMC prosjektledelse.

Webinarer og seminarer

Våre leverandører tilbyr webinarer, både "on demand / online demo" på sine websider og invitasjoner til "live" webinarer med dagsaktuelle temaer. I tillegg arrangeres tekniske seminarer og kurs.