Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Kraftelektronikk

Hva gjør du når hovedstrømmen faller ut og hele produksjonen og styringssystemet ikke virker? Du beholder kontrollen over styringssystemet, fordi du har velfungerende og automatisert kraftelektronikksystem å falle tilbake på!

Nortelco Electronics leverer moderne AC/DC-løsninger for kontroll- og styringssystemer innen samferdsel, industri og offshore – vekselrettere, ladelikerettere, UPS og batterier. Området betegnes som kraftelektronikk, power solutions, power electronics eller energy conversion solutions. De enkleste løsningene gir backupstrøm til enkelt infrastruktur som en server, mens våre avanserte løsninger gir kraftforsyning til styringssystemer i mange timer og opptil flere døgn.

Vi prosjekterer og leverer komplette, modulbaserte kraftelektronikksystemer for et hvert område hvor man har behov for uavbrutt kraftforsyning/strømforsyning. Våre BENNING kraftelektronikksystemer/power solutions skiller seg fra andre aktører i markedet ved sin eksepsjonelle driftssikkerhet og muligheten for full skreddersøm av løsningene.

Hva skiller et industrielt kraftelektronikksystem fra en UPS?

Rent prinsipielt er det er ikke så mye som skiller. Et kraftelektronikksystem kan i stor grad betraktes som en on-line UPS. Dvs at den hele tiden ligger påkoblet nettet. Det gir minimal/ingen omkoblingstid fra nett til batteridrift ved strømbrudd på nettet. Rent generelt har et kraftelektronikksystem en større batteribank/batteriback-up i tillegg til en innebygd microkontroller enhet som via PC muliggjør fjernstyring og overvåking av driftstatus. Hvordan bygger vi et system med overlegen driftssikkerhet? Det sentrale er redundance. Systemene er modulbasert og ved økt kraftbehov kan man enkelt plugge inn en eller flere ekstra moduler. I tillegg til alarmer på hver enkelt kurs ut kan det også tas ut rapporter via microkontrollerenheten som viser avvik/årsaker mot normal drift.

Et komplett kraftelektronikksystem består ofte av en likeretterdel for lagring av backupstrømmen i en batteribank, og en vekselrettdel for å få strømmen ut igjen ved brudd på forsyningen fra strømnettet. Det er essensielt at komponentene i systemet er dimensjonert i forhold til hverandre og til den faktiske bruken. Det er kritisk viktig at systemet starter som tiltenkt, gir forespeilet ytelse og avgir minimalt med varme.

Nortelco har i nærmere 30 år (ved Jotek AS og senere Nortelco Jotek AS) vært en ledende leverandør av forskjellige AC- og DC-systemer i Norge, og kan levere mange varianter fra enkle til svært avanserte anlegg. Vi fokuserer på kvalitet i valg av komponenter og utførelse, og våre systemer har alltid vært kjent for høy driftssikkerhet og kostnadseffektiv drift. Vi representerer BENNING GmbH & Co.KG i Norge. Alle våre løsninger bygger på BENNING-komponenter.

Vi har kontinuerlig fokus på den tekniske utviklingen i markedet, og fokuserer på å levere driftssikre, veltestede og fremtidsrettede AC og DC kraftsystemer for det norske markedet.

Typiske bruksområder 

  • Kontrollsystemer i transformatorstasjoner
  • Kontrollsystemer i kraftstasjoner
  • Prosesskontrollsystemer
  • Signalanlegg
  • Rullende materiell – tog/trikk/T-bane
  • Marine og offshore
  • Telekommunikasjonssystemer
  • UPS-systemer
  • Kontrollsystemer for øvrig industri

Nortelco Electronics AS har blitt Adeptor AS

Vi skiftet navn 1. januar 2022, men dine kontaktpersoner er de samme!
Endringen gjelder Elektronikk og Automasjon, se vår nye webside – www.adeptor.no

Elektro
vil fortsatt være Nortelco AS – www.nortelco.no