Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn
design_support_and_control

Konstruksjonsstøtte -og granskning

Uavhengig granskning av dine produkter
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

Det kan være slik at mange konstruktører har gode teoretiske kunnskaper innen EMC-konstruksjon, men ofte kan det være en stor fordel å konferere med en erfaren og EMC-kyndig person. Det være seg en mer erfaren kollega eller en uavhengig EMC-spesialist. Tanken er at når du har kommet et stykke på vei og har et ”ferdig” underlag for kretskortutlegg, apparat eller installasjonsunderlag med komponent liste, kan dette sendes inn til oss. Tegninger, skisser og/eller modeller vil så bli gransket for å finne ut om det er EMC-feil eller mangler i konstruksjonen. Resultatet blir da en verifisering av konstruksjonen i god tid før første testing. Hvis det er forbedringsmuligheter og/eller svakheter sett fra et EMC-synspunkt får konstruktøren direkte forslag til forbedringer. Det å få sine ideer bekreftet er også verdifullt.

De fleste tilfellene med EMC-granskning har medført at forbedringer i konstruksjoner er blitt gjennomført før første test. Noe som igjen har ført til raskere godkjenninger. Med andre ord, spart tid og penger i godkjenningsprosessen og kortere tid til markedet.

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON