Kjøretøyvekter

En kjøretøyvekter er kjent under ulike betegnelser; bilbrovekt, kjørebrovekt, bilvekt, veiebro med flere. De begrenser seg ikke bare til veiing av lastebiler, men kan like gjerne veie anleggsmaskiner og personbiler. I de fleste tilfeller dreier det seg om en stor plattformvekt enten i betong eller stål, men i enkelte tilfeller brukes en akselvekt.

Hvorfor kjøpe kjøretøyvekt fra Nortelco?

 • Mange års erfaring fra veiebransjen
 • Agenturer fra de beste produsentene
 • Kanskje den beste konstruksjonen av betongbro på markedet
 • Software for både enkel installasjon og avansert, fullintegrert installasjon
 • Nedfelt med meget godt fundament eller ovenpåliggende der det passer best
 • Rask levering og enkel montering
 • Prisgunstige løsninger
 • Svært god kunnskap om BUS-løsninger
  (PROFIBUS/PROFINET/Modbus/CAN Bus med fl ere, samt andre kommunikasjonsløsninger
  som seriell (RS232/422/485)/USB/analoge løsninger)


En bilvekt, eller bilbrovekt, er i det vesentlige en stor plattformvekt som brukes til å veie et helt kjøretøy i forbindelse med lasting eller lossing. Ofte er en kjøretøyvekt en «godkjent for kjøp og salg»-vekt, som ofte benyttes til kommersielle formål, som omhandler penger. Kommersielle bilvekter må kalibreres av en sertifisert bedrift, ved hjelp verifi sert og sporbart måleutstyr. Derfor må veiecellene være godkjent i henhold til en organisasjon som OIML.

Det fi nnes ulike typer bilvekter over hele verden. De mest vanlige 3 typene har fra 4-16 lastceller og av maksimal lengde 6 m, 9/10 m, 16 m og 24 m:

 • Pre-stresset, betongelement, lavprofildesign, modulbasert
 • Støpt på stedet i betong, enkeltspan eller modulær stålramme med betong
 • Tradisjonell, fremstilt i stål, høy- eller lavprofildesign


Installasjonstyper for alle våre kjøretøyvekter