Keithley DMM6500/DAQ6510 Grafisk multimeter og datainnsamlingssystem

– stort touch-display, grafisk visning, høy nøyaktighet og opptil 80 kanaler

Keithley har vært verdensledende på multimetermarkedet i flere tiår og de velkjente 2000-serie multimeterne og 2700-serie DMM/datainnsamlingssystemene selges fortsatt på grunn av sin måleteknikk og flerkanals funksjonalitet.

Med to nye serier, DMM6500-serie og DAQ6510-serie, introduserer Keithley nye grafiske måleinstrumenter som møter dagens krav til grafisk brukergrensesnitt, hurtige og nøyaktige målinger og tilkoblinger for dagens grensesnitt, som USB og LAN/LXI.

Keithley sin nye DMM6500 er et moderne benk-/systemmultimeter til meget god pris og med funksjoner og målenøyaktighet tilpasset dagens krav. Den trykkfølsomme skjermen på 5’’ (12,7cm) dekker visning, grafisk og numerisk, samt menyer for analyse, plot, m.m. «Pinch/zoom» funksjonen er hentet fra den større DMM7510 modellen og lar brukeren skalere både vertikalt og horisontalt (nivå/tid) med touch, i tillegg til å bla i menyene for oppsett og grafisk visning av måledata. Målenøyaktigheten er ivaretatt med 25 PPM DCV nøyaktighet på ett år og 30 PPM på 2 år. Det vil si at de fleste kan nøye seg med re-kalibrering hvert 2. år. DMM6500 har 15 målefunksjoner som inkluderer kapasitans, temperatur (TC, RTD og termistor sensorer), diodetest med variable strømkilder og opptil 1 MS/s digitalisering. Minnedybden er 7M måleverdier internt i instrumentet. I likhet med sin forgjenger, modell 2000, har også DMM6500 et opsjonsspor for 10 kanals innebygd multiplekserkort for temperatur- eller spenningsmåling.

Keithley sin nye DAQ6510 har tilsvarende ytelse måleteknisk som DMM6500, men tilbyr mer multipleksing av flere typer signaler og høyere antall kanaler. DAQ6510 er i større grad et datainnsamlingssystem med funksjoner for logging, sekvenser og mer fleksibilitet over flere kanaler og måleparametere. Det finnes to spor for innebygde multiplekserkort, som gir mulighet for opptil 80 2-pols inngangskanaler, RF switching termoelement eller andre signaltyper. Totalt tilbys 12 ulike moduler for multipleksing. Kick-Start programvare gir programmeringsfri styring, logging og datainnsamling, i tillegg til IVI drivere og annen hjelpeprogramvare.

DMM6500 og DAQ6510 dekker det vesentlige av behovene innen logging- og datainnsamlingsapplikasjoner, men ønsker man større systemer, med mer nøyaktighet eller høyere kanal antall, så tilbyr Keithley DMM7510 multimeter 7 ½ siffer og integrasjon med 3706B serien multipleksere for opptil flere hundre kanaler eller spesialiserte lavnivå målinger.

De nye modellene er programkompatible med Keithley 2000- og 2700 seriene, samt Keysight 34401A.

Tidligere brukere av modellene i 2000- og 2700 seriene kan benytte multiplekserkortene i de nyeenhetene.

Les mer om Keithley DMM6500

Les mer om Keithley DAQ6510