Industridisplay

Storsifferdisplayer, alfanummeriske displayer, panelmetere og produksjonsdisplay

London Electronics Ltd. designer og produserer digitale panelmetere, storsifferdisplay, søylediagram, klokker, frekvenstellere, totaltellere, time tellere, signalomformere, produksjonsdisplay, samt kundetilpasset instrumentering. Storsifferdisplay benyttes for å gi kortfattet informasjon om produksjonen og hvor det er ønskelig å lese informasjon fra lang avstand.

Displayer for industriell eller offentlig bruk kan også beskrives ved følgende begreper:

 • Industridisplayer
 • Stordisplayer
 • Fullgrafiske stordisplayer
 • Videodisplayer
 • LED-skilter
 • Tekstdisplayer
 • Industrielle displaytavler
 • LED tavler
 • LED board displayer
 • LED display boards
 • LED display panel
 • Utendørs LED display
 • Industrial message displays
 • Platform displays
 • Digitale informasjonstavler
 • Digitale displaysystemer
 • Elektroniske informasjonstavler