Industriautomasjon/ automatisering

Samkjøring mellom produksjonsutstyr og rapportering? Utbytting av gammelt styringssystem (skjermsystem/Scada/HMI)? Oppgradering av eksisterende styresystem (PLS/SCADA/HMI)?

Nortelco Braadland har levert komplette automasjonsanlegg og bygget automatiserte anlegg til prosessindustri, kjemisk industri og næringsmiddelindustri siden 1974. Vi er kjent som en svært kompetent problemløser blant være kunder.

Vi leverer komplette PLS-anlegg med SCADA/HMI skreddersydd til våre kunders behov. Dette innebærer kommunikasjon på alle kjente busser som PROBIBUS, PROFINET, MODBUS, Ethernet, Etherbus og andre for fordelingsanlegg for motordrifter, dokumentasjon etc.

Våre leveranser omfatter løsninger til både enkeltstående maskiner, maskinanlegg og til sammensatte prosessanlegg, som tankmålinger, nivåmålinger, reguleringer, måleteknologi, doseringer og det meste av sensorteknologi. Dette innebærer alt av automasjonstjenester innen prosessautomatisering til næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri og prosessindustrien. Vi har også meget lang erfaring med OEM-løsninger fra flere maskinprodusenter.

Leveransene våre omfatter bl.a.:

  • Problemløsning og løsningsforslag
  • Prosjektering og prosjektstyring
  • Programmering (PLS) og grafikk (HMI)
  • Kommunikasjon og nettverk (PROFIBUS, PROFINET, MODBUS etc.)
  • Alt av gatewayer og løsning av alle typer kommunikasjon
  • Dokumentasjon og tegninger
  • Kvalitetssikring, montering, testing, igangkjøring, service og oppfølging
  • Instrumentering, styreskap og fordelinger


industrial_automation02