Industri/prosesstekniske leveranser generelt

Braadland Automasjon har bred erfaring med både prosjektering, leveranser og service med PLS og SCADA. Blant disse kundene finner man Nets og Nycomed.

Nets Branch Norway (tidl. Bankenes Betalingssentral)

Prosjekttype: Automasjon

Elementer i prosjektet: Prosjektering og levering av PLS– anlegg for overvåking og logging av alarmtilstander. Dokumentleveranser og Prosjektledelse Hovedfordeling, UPS– og batterirom.
Over 400 TAG og fysiske I/O

Nycomed (Takeda AS)

Prosjekttype: Automasjon

Elementer i prosjektet: Prosjektering og programmering av blandetank for medisin produksjon. Levering av programvare til PLS og OP - panel med igangkjøring av prosess. Dokumentleveranser og Prosjektledelse PLS leveranse og styring med Omron PLS.
Over 50 TAG og fysiske I/O

Braadland Automasjon – PLS og SCADA

Vi har bred erfaring med både leveranser/ prosjektering og service med PLS og SCADA mot følgende kunder og driftskontrollanlegg gjennom ansatte:

  • Div. driftskontrollanlegg i VA via ABB
  • Telecom leveranser/prosjektering gjennom Rohde&Schwarz, Telenor og Alcatel
  • Leveranser mot Forsvaret mph Radiokommunikasjon via EIDEL A/S
  • VTS Tunnelsystemstyring i Oslo/Akershus via Siemens med Siemens PLS og 100 000 TAG og fysiske I/O