Hense HW190 Intelligent koblingsboks for veieceller

HW190 er utviklet for å overvåke veiecelleanlegg for feil eller feilforhold. I de fleste applikasjoner kan den intelligente koblingsboksen brukes i stedet for en standard koblingsboks og krever ikke ekstern strømforsyning.

Som en stor leverandør av bla. veiceller til industrien, kompletterer vi utvalget med en koblingsboks – eller «junction box» som overvåker og gir status på tilkoblede veieceller til enhver tid. Det er meget praktisk å få status på veiecellene dersom en feil på anlegget skulle oppstå. Dermed kan mye tid være spart med å finne feilårsak. Hense HW190 Intelligent «load cell junction box», er utviklet for å overvåke veiecelleanlegg for feil eller feilforhold. I de fleste applikasjoner kan den intelligente koblingsboksen brukes i stedet for en standard koblingsboks og krever ikke ekstern strømforsyning. Den lyse OLED-grafiske skjermen viser millivolt-utgangen fra hver veiecelle, med muligheten til å se individuelle og gjennomsnittlig veiecelleutganger, samt eksitasjonsspenning. Opptil 4 lastceller kan overvåkes individuelt per koblingsboks. Feilforholdene vises på fronten, og en relékontakt er tilgjengelig for ekstern tilkobling.

Det er mulig å linke opptil 8 koblingsbokser sammen via CAN Bus. De individuelle signalene sammenkjøres i den elektroniske evalueringsenheten. Feilmeldingene vises og gjenkjennes i den intelligente koblingsboksen, samt på nedstrømsenheten. Hver feilmelding kan overkjøres eller vises som et varsel eller alarm.

Koblingsboksen kan programmeres med maks- og minimumsverdier, samt at den varseler om kabelbrudd og ubalanse.

Se Hense HW190 produktside for mer info