HMS Anybus Wireless Bridge

Tilkobler enheter – Trådløst

I mange år har Anybus Wireless Bridge vært en populær løsning for å bytte ut Ethernet-kabling med en Bluetooth- eller WLAN-forbindelse.

Etter oppkjøpet av de trådløse gatewayene fra u-blox/connectBlue kan HMS Industrial Networks nå presentere et utvidet produktutvalg av Anybus Wireless Bridge-produkter for trådløs tilkobling av industrielle enheter.

Det utvidede tilbudet består nå av følgende løsninger:
• Industrial Ethernet over WLAN (punkt-til-punkt) 2,4 eller 5 GHz
• Industrial Ethernet over Bluetooth (punkt-til-punkt eller multi-punkt)
• Serie over over Bluetooth (punkt-til-punkt eller multi-punkt)

Løse nettverksproblemer for systemintegratorer når industrielle Ethernet- og seriekoblinger blir trådløse
Ved å tilkoble industrielle enheter og nettverk over en trådløs kobling, Anybus Wireless Bridge-familien gjør livet lettere for systemintegratorer og automasjonsingeniører som trenger å opprette tilkoblinger igjennom f.eks. farlige områder, utilgjengelige steder eller installasjoner i bevegelse hvor kabler ikke er praktiske. Anybus Wireless Bridge er en utprøvd løsning for sammenkobling av populære industrielle Ethernet-standarder slik som PROFINET, EtherNet/IP, BACnet/IP og Modbus TCP, i tillegg til serienettverk, og den tilbyr brukere en robust og vedlikeholdsfri trådløst forbindelse.

Avhengig av arkitektturbehov kan Anybus Wireless Bridges brukes for å erstatte punkt-til-punkt kabler i tillegg til tilkobling av flere trådløse noder.

Industriell kvalitet
«Det finnes mange trådløse løsninger på markedet i dag, men få kan tilby de pålitelige og solide tilkoblingene som kreves for industribruk,» kommenterer Niklas Selander, produktsjef ved HMS. «Anybus Wireless Bridge for Ethernet har vært et av våre populære produkter i flere år og nå som vi ser at industrimarkedet blir mer mottakelig for trådløse løsninger utvider vi vårt trådløse tilbud. Anybus Wireless Bridge-utvalget er nå det tredje leddet i våre Anybus-gatewayløsninger som utfyller Anybus X-gateway™- og Anybus Communicate™-familiene.»